Väčšinu z decelerácie rastu malo na svedomí pokračovanie narušených dodávateľských reťazcov v kombinácii s rozširujúcim sa delta variantom koronavírusu. Prvý faktor sa podpísal najmä pod spomalenie aktivity v spracovateľskom sektore, kým druhý v službách. Okrem toho je problémom pre oba sektory aj neschopnosť zamestnávateľov obsadzovať pracovné miesta.

Graf 1: JP Morgan Global PMI Composite Output Index

/data/MediaLibrary/articles/20050/graf1-jp-morgan-global-pmi-composite-output-index.png

 

Očakávame, že tieto protivetry rastu sú len dočasné.

A hoci úzke hrdlo globálnych hodnotových reťazcov sa nepodarí v dohľadnom čase odstrániť, veríme, že svetová ekonomika bude mať pred sebou naďalej nadtrendový rast. Rast počtu nových prípadov koronavírusu v systémovo dôležitých ekonomikách sa totiž začína spomaľovať aj bez tvrdých reštriktívnych opatrení vo väčšine z nich. Služby by tak mali potiahnuť ekonomické momentum napriek tomu, že spotreba domácností čelí protivetrom zvýšených inflačných tlakov. Navyše predstihové ukazovatele budúceho výstupu služieb aj výroby sú na vysokých úrovniach. K tomu je potrebné pripočítať pokračovanie masívnych fiškálnych stimulov, špeciálne z USA, ako aj otočku v reštriktívnej hospodárskej politike Číny, pričom menová politika ostane naďalej mimoriadne uvoľnená.

Graf 2: Odhady rastu svetovej ekonomiky na tretí kvartál sú znižované, ale súčasné sa zlepšujú prospekty rastu na záver roka

/data/MediaLibrary/articles/20050/graf2-odhady-rastu-svetovej-ekonomiky-na-treti-kvartal.png

Inak povedané, aj keď globálna ekonomika bude v treťom kvartáli rásť o niečo pomalšie, ako boli predchádzajúce odhady, projekcie na štvrtý kvartál sú zvyšované. Celkové tempo ekonomického rastu dosiahne v aktuálnom roku multidekádne maximá a svižný rast bude pokračovať aj v nasledujúcom.

Rizikové aktíva by z toho mali profitovať.