Kótované spoločnosti spravované miliardármi sa totiž na akciovom trhu pohybujú výrazne vyššie ako spoločnosti s menej bohatými manažérmi. Akcie približne v 600 verejne kótovaných spoločnostiach kontrolovaných miliardármi vzrástli medzi rokmi 2003 a 2018 v priemere o 178 percenta. Na porovnanie celkový globálny nárast akcií spoločností reprezentovaný indexom MSCI All-Country World bol v rovnakom období len 91-percentný.

Výkonnosť na akciovom trhu je podporená prudkým nárastom ocenenia miliardárskych technologických spoločností, akými sú Facebook alebo Google. Správa UBS tiež ukazuje, že úspech akciového trhu miliardármi riadených spoločností je najjasnejší v USA, po nich nasleduje Čína a s výraznejším odstupom Európa, ktorá však aj napriek tomu dosahuje stále lepšiu výkonnosť ako zvyšok balíka.

Graf 1: Výkonnosť akcií 600 spoločností riadených miliardármi a celosvetového akciového indexu MSCI (v bodoch)

/data/MediaLibrary/articles/16202/graf11.pngZdroj: Financial Times podľa UBS