Po viac ako dekáde bohatej likvidity a relatívneho pokoja sa však situácia zmenila a zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnymi bankami s cieľom obmedziť vysokú infláciu vyvolalo zvýšenú volatilitu trhu.

V posledných týždňoch sa v dôsledku zvýšenej neistoty ohľadom hospodárskeho vývoja a menovej politiky vytratila chuť investorov riskovať, a tak sa aj rapídne zhoršili ukazovatele likvidity v jednotlivých triedach aktív, čo predstavuje značné riziká pre globálnu finančnú stabilitu.

Graf 1: Trhové ukazovatele likvidity v jednotlivých triedach aktív (červená predstavuje nízku likviditu, zelená vysokú likviditu)

/data/MediaLibrary/articles/45587/graf-1-trhove-ukazovatele-likvidity-v-jednotlivych-triedach-aktiv.pngZdroj: MMF