Hranica príjmu, ktorú vnímajú, že ich robí bohatými, je ročne 100-tisíc dolárov. Naopak, pokiaľ ide o to ako vnímajú chudobu, tak približne 68 percent respondentov si myslí, že ľudia, ktorí zarábajú ekvivalent minimálnej federálnej hodinovej mzdy vo výške 7,25 dolára, čo predstavuje približne 15 tisíc dolárov ročne, patria do tejto kategórie. Bod, ktorý sa pokladá za útek pred chudobou je vnímaný pri plate 30 tisíc dolárov. Prehlbujú sa obavy z rastúcej medzery medzi bohatými, chudobnými, strednou vrstvou a všetkými ostatnými. Prieskum vrhá nové svetlo na postoje k chudobe a k blahobytu v porovnaní s oficiálnymi štatistikami. Napríklad Americké ministerstvo zdravotníctva má určenú hranicu chudoby v roku 2019 nastavenú na 25 750 dolárov ročne pre štvorčlennú rodinu. Pod touto hranicou v súčasnosti žije približne 12,3 percenta Američanov. Stredný príjem domácnosti v roku 2018 dosiahol 61 722 dolárov. Priemerný ročný príjem najbohatšieho jedného percenta Američanov bolo v roku 2017 na úrovni 1,8 milióna dolárov, čo je na míle ďaleko od výsledkov prieskumu.

Graf 1: Vnímanie chudoby a blahobytu v závislosti od veľkosti príjmu v USA

/data/MediaLibrary/articles/14721/graf1.pngZdroj: YouGov/marketwatch.com