Graf1: Pätina najchudobnejších domácností na Slovensku je bohatšia ako v ostatných krajinách OECD

/data/MediaLibrary/articles/12734/graf1.pngzdroj: Deutsche Bank a OECD

Úplne jasne o tom svedčí pomerne nízky Giniho koeficient, ktorý sa používa na vyjadrenie príjmovej nerovnosti. Na Slovensku dosahuje úroveň len tesne nad 0,25, pričom v Spojených štátoch, ktoré patria k jedným z najmenej rovnostárskych krajín sveta, dosahuje úroveň až 0,4. Platí, že koeficient nula značí rovnomerné rozdelenie príjmov v spoločnosti a koeficient 1 je dokonalou nerovnosťou.

Graf 2: Giniho koeficient ukazujúci mieru príjmovej nerovnosti. Čím vyšší koeficient, tým vyššia nerovnosť.

/data/MediaLibrary/articles/12734/graf2.pngzdroj: Deutsche Bank a OECD

Vysoký stupeň rovnostárstva na Slovensku dokumentujú okrem OECD aj štatistiky Credit Suisse. 20 percent najchudobnejších domácností u nás vlastní 3,24 percenta z celkového bohatstva krajiny, čo je najviac zo všetkých sledovaných krajín bankou. To isté platí aj o dolnej polovici chudobnejších domácností, ktorá vlastní takmer 21 percent majetku. Napríklad v USA má 20 percent najchudobnejších zápornú čistú hodnotu majetku (teda dlh presahuje majetok). Naopak, top 10 percent najbohatších slovenských domácností vlastní len 33  percent z celkového majetku, čo je jasne najnižší podiel z univerza krajín v rámci štatistík Credit Suisse. V prípade USA tento podiel dosahuje až 75-percentný podiel.

/data/MediaLibrary/articles/12734/graf3.png
zdroj: Deutsche Bank a OECD