Tesne po voľbách vzrástol index volatility VIX, po čom nasledovalo obdobie historicky nízkej volatility. Trump tento fenomén pripisuje sebe samému. Treba však poznamenať, že pôda na solídny ekonomický rast, ako aj na rast tržieb a zisku spoločností sa nezrodí počas niekoľkých mesiacov. Okrem toho spoločnosti už niekoľko rokov ťažili z extrémne uvoľnenej monetárnej politiky Fedu. Zaujímavá ekonomická agenda Donalda Trumpa však investorov nadchla predovšetkým dlho očakávaným znížením korporátnej dane či repatriáciou zahraničného zisku spoločností. Tento mix mu pomohol zapísať sa na tretie miesto najvyššieho zhodnotenia širokého akciového indexu S & P500 rastom 21,2 percenta za prvý rok prezidenta v úrade v modernej histórii.

Graf č. 1: Percentuálne zhodnotenie širokého amerického akciového indexu S & P500 v prvom roku od zvolenia uvedených amerických prezidentov od druhej svetovej vojny

/data/MediaLibrary/articles/12519/graf1.pngZdroj: J&T Banka na základe údajov Bloomberg