S pokračovaním postpandemického oživovania globálnej ekonomiky a odstraňovaním rôznych koronareštrikcií dynamicky rastie dopyt po rope, keď HDP dvoch jej najväčších spotrebiteľov – Spojených štátov aj Číny už dávno prekonal úrovne roka 2019.

Graf 1: Index mobility s rastúcim trendom

/data/MediaLibrary/articles/20671/graf1-index-mobility-s-rastucim-trendom.png

Globálna spotreba komodity by mala dosiahnuť v tomto roku v priemere rekordných takmer 101 miliónov barelov za deň.

Graf 2: Svetová spotreba ropy sa čoskoro dostane nad 100 miliónov barelov denne a bude ďalej rásť

/data/MediaLibrary/articles/20671/graf2-svetova-spotreba-ropy-sa-coskoro-dostane-nad-100-milionov-barelov-denne-a-bude-dalej-rast.gifZdroj: J&T BANKA na základe dát Bloomberg

Ponuka na dopyt však nedokáže dostatočne reagovať a borí sa troma druhmi problémov.

Prvým sú nízke investície, rádovo o pätinu nižšie ako počas rozmachu z rokov 2006 – 2008, najmä do nových nálezísk ropy (a plynu). Ich objavy klesli podľa štatistík v minulom roku na 75-ročné minimá. Okrem toho, že nízke ceny komodity v minulých rokoch nemotivovali firmy k väčším kapitálovým výdavkom do upstreamu, stojí za tým aj zelená pre politiku západných vlád, ktoré sa obracajú chrbtom k fosílnym palivám. To bude naďalej brzdiť a predražovať investície.

Graf 3: Investície do objavovania nových nálezísk ropy a plynu sú nízke

/data/MediaLibrary/articles/20671/graf3-investicie-do-objavovania-novych-nalezisk-ropy-a-plynu-su-nizke.png

Graf 4: Nízke investície ústia do nízkeho počtu prieskumných vrtov

/data/MediaLibrary/articles/20671/graf4-nizke-investicie-ustia-do-nizkeho-poctu-prieskumnych-vrtov.png

Graf 5: Nízky počet prieskumných vrtov vedie aj k nízkemu počtu nových zdrojov ropy a plynu

/data/MediaLibrary/articles/20671/graf5-nizky-pocet-prieskumnych-vrtov-vedie-aj-k-nizkemu-poctu-novych-zdrojov-ropy-a-plynu.png

 

S nerovnováhou na trhu pri previse dopytu úzko súvisí druhý problém v podobe rýchleho poklesu globálnych komerčných zásob ropy tempom 1,9 milióna barelov denne, ktoré sa dostali takmer 10 percent pod dlhodobý priemer OECD za periódu 2015 – 2019. Predpokladá sa pritom, že v roku 2022 bude stav zásob ďalej klesať, keď ponuka naďalej nebude stíhať svižne rastúcemu dopytu.

Graf 6: Previs ponuky ropy nad dopytom vyústil v ostatných mesiacoch do výrazného poklesu komerčných zásob

/data/MediaLibrary/articles/20671/graf6-previs-ponuky-ropy-nad-dopytom-vyustil-v-ostatnych-mesiacoch-do-vyrazneho-poklesu-komercnych-zasob.png

Graf 7: Stav zásob ropy je oproti ostatným rokom značne znížený

/data/MediaLibrary/articles/20671/graf7-stav-zasob-ropy-je-oproti-ostatnym-rokom-znacne-znizeny.pngZdroj: Morgan Stanley

 

Tretím deficitom je klesajúca voľná kapacita združenia OPEC+, ktorá by mohla v druhej polovici tohto roka dosiahnuť len dva milióny barelov dennej produkcie. To je málo v prípade nečakaných výpadkov (ktoré sa pravidelne objavujú), pričom kartel už teraz nedokáže napĺňať dohodnutý rast produkcie o 400-tisíc barelov dennej ťažby každý mesiac. Značí to, že mnohé krajiny združenia ťažia na hranici svojich možností.

Graf 8: Voľná kapacita OPEC-u+ je pomerne malá, čo znamená, že bude mať problém reagovať na ďalší rast dopytu po komodite

/data/MediaLibrary/articles/20671/graf8-volna-kapacita-opecu-je-pomerne-mala-co-znamena-ze-bude-mat-problem-reagovat-na-dalsi-rast-dopytu-po-komodite.pngZdroj: Morgan Stanley

Graf 9: OPEC+ už v súčasnosti nedokáže na 100 percent doručiť odsúhlasené zvyšovanie ťažby

/data/MediaLibrary/articles/20671/graf9-opec-uz-v-sucasnosti-nedokaze-na-100-percent-dorucit-odsuhlasene-zvysovanie-tazby.png

Vidíme preto priestor na ďalší rast cien ropy s rizikom jej vyskočenia až na trojciferné úrovne, teda presiahnutia úrovne 100 dolárov, špeciálne v prípade nečakaných výpadkov dodávok.