Ide o krajiny, ktoré sa pohybujú za hranicou záujmu väčšiny investorov, nakoľko predstavujú najrizikovejšie trhy sveta, na ktorých sa dá investovať. Od roku 2013 klasifikuje Morgan Stanley 28 krajín ako frontier markets, ktoré sú ekonomicky ešte menej rozvinuté ako emerging markets (rýchlo sa rozvíjajúce trhy) a mnohé z nich nemajú ešte dostatočne rozvinutý kapitálový trh a dokonca ani vlastnú burzu. Investovanie je zvyčajne nelikvidné, netransparentné, s vysokými transakčnými nákladmi, ako aj netransparentné, s nízkou úrovňou regulácie. Investovanie tiež môže zo sebou niesť značné politické a menové riziko. K takýmto krajinám patria napríklad Angola, Bielorusko, Ekvádor, či Pakistan.

Graf ukazuje, že objem vydaných dlhopisov týchto krajín v tvrdých menách, by v tomto roku mohol dosiahnuť nový rekord 38 miliárd dolárov.

Graf 1: Objem emitovaných dlhopisov frontier markets v tvrdých menách (v mld. USD)

/data/MediaLibrary/articles/16263/graff.pngZdroj: Bond Radar, Svetová banka a MMF

MMF varuje, že pokiaľ by došlo ku globálnemu nárastu úrokových sadzieb, tak tieto krajiny budú čeliť vážnym problémom so splácaním. Preto by sa mali zamerať na obmedzenie miery zadlžovania. Krajiny by sa mali realizovať projekty, ktoré nesú vysokú mieru návratnosti. Tým na jednej strane znížia pravdepodobnosť finančných problémov a zároveň vzrastie dlhodobý potenciál ekonomiky. K tomu je dobré snažiť sa o financovanie projektov domácimi úsporami.