Permská kotlina, kde sa nachádza najväčšie ropné pole v krajine Permian Basin a produkujú sa veľké objemy plynu, trpí nedostatočnou infraštruktúrou a malou kapacitou plynovodov, keďže výstavba potrubnej siete nedokázala držať krok so stúpajúcou produkciou. V dôsledku slabého dopytu spôsobeného blížiacim sa koncom vykurovacej sezóny a zvyšovaním výkonu veterných elektrární, ktoré postupne vytláčajú plynové elektrárne, ale hlavne aj problémov s kompresormi na kľúčovom plynovode El Paso Natural Gas Pipeline v Novom Mexiku, klesali od 25. marca spotové ceny plynu na obchodnom uzle Waha hub v západnom Texase do záporných hodnôt až na úroveň -4,63 dolára za 1 MMBtu. Ťažbári tak platia odberateľom s voľnou kapacitou svojich potrubí, aby prebytočný zemný plyn odoberali. Nadprodukcia je dokonca taká výrazná, že ťažbári prebytočný plyn navyše aj spaľujú, ale nechcú to robiť viac, ako musia, keďže ide o hlučný, neekologický a potenciálne nebezpečný proces. Niekoľko nových potrubí je v súčasnosti vo výstavbe, k ich dokončeniu však príde najskôr až koncom tohto roka, prípadne neskôr. Ak sa však Spojené štáty aj naďalej budú spoliehať na ropu tak ako doposiaľ, na trhu bude čoraz viac plynu, ako budú môcť obchodníci odobrať.    

Graf 1: Západný Texas/SE Nové Mexiko cena zemného plynu Waha hub (v $/MMBtu – dolároch za jeden milión britskej tepelnej jednotky):

/data/MediaLibrary/articles/15176/graf1.pngZdroj: NGIdata/naturalgasintel.com

Graf 2: Produkcia zemného plynu v Permskej kotline (v MMcf /d– 1 milión kubických stôp za deň)

/data/MediaLibrary/articles/15176/graf2.pngZdroj: Eikon/EIA Drilling Productivity Report