Priemerný denný zobchodovaný nominálny objem opcií na akcie, ktoré predstavujú právo (nie však povinnosť) na ich kúpu, respektíve predaj za vopred dohodnutú cenu (tzv. strike price) v budúcnosti, dosiahol na Wall Street najväčšiu úroveň, odkedy sa tieto dáta sledujú od roku 1973 podľa štatistík Cboe Global Markets.

V priemere sa denne zobchodovalo opcií na akcie za 467 miliárd dolárov v porovnaní so 410 miliardami dolárov samotného podkladového aktíva.

Graf1: Priemerný denný zobchodovaný objem akcií a opcií na akcie na Wall Street

/data/MediaLibrary/articles/20627/graf-1-priemerny-denny-zobchodovany-objem-akcii-a-opcii-na-akcie-na-wall-street.png

Podpísali sa pod to najmä špekulatívne nákupy kúpnych (call) opcií na technologické tituly na čele s výrobcom elektrických automobilov Tesla. Trhoví hráči minuli za celý rok na obchodovanie s opciami Tesla vyše 670 miliárd dolárov ako zobchodovanú sumu opčných prémií (teda cien opcií). Ide o väčší objem ako vynaložené prostriedky na tieto deriváty za online retail predajcu Amazon.com, výrobcu iPhonov Apple, dizajnéra procesorov NVIDIA a technologického ETF fondu Investco QQQ Trust dokopy!

Na trhoch sa hovorí, že práve veľkoobjemové špekulatívne nákupy call opcií na akcie Tesla so strike price nad vtedajšou spotovou (aktuálnou) cenou ju popohnali na historické maximá, keď tvorcovia trhu (teda inštitúcie, ktoré opcie predali, respektíve vypísali) boli nútení v rámci risk manažmentu dokupovať samotné podkladové aktívum, čo ho posúvalo na čoraz vyššie úrovne.

Graf 2: Minuté opčné prémie na vybrané akcie či ETF fondy

/data/MediaLibrary/articles/20627/graf-2-minute-opcne-premie-na-vybrane-akcie-ci-etf-fondy.png