V roku 2017 obnoviteľné zdroje energie vytvorili vyše pol milióna nových pracovných miest, pričom rastový trend viedol predovšetkým solárny fotovoltický sektor a sektor bioenergie. Tretie miesto zastávajú veľké vodné elektrárne. Až 43 percent z uvedeného počtu pritom pripadá najľudnatejšej krajine sveta Číne. Okrem toho sa medzi vedúcimi krajinami nachádzajú Brazília, USA, India, Nemecko a Japonsko.

Čína je vedúcim hráčom aj z pohľadu zamestnanosti v najväčšom fotovoltickom sektore s až 65-percentným podielom, pričom len prvých päť najväčších krajín v tomto sektore zodpovedá až za 90 percent celkovej fotovoltickej produkcie. Pravdepodobne aj na úkor Číny poklesla zamestnanosť v tomto sektore v Európskej únii a v USA, reflektujúc neschopnosť domácich výrobcov konkurovať zahraničným tlakom.

Graf č. 1: Vývoj zamestnanosti v jednotlivých sektoroch obnoviteľných zdrojov energie v rokoch 2012 až 2017. Hodnoty v miliónoch pracovných miest:

/data/MediaLibrary/articles/13406/graf-zdroje1.pngZdroj: International Renewable Energy Agency