Analytici z nórskej spoločnosti Rystad Energy zosumarizovali, že za prvých 11 mesiacov roka 2021 bolo zaregistrovaných len 4,7 miliardy barelov ropného ekvivalentu (tzv. boe) nových zásob ropy a plynu vo svete oproti 12,5 miliardy boe v predchádzajúcom roku. Ak v decembri nenastanú veľké prelomové objavy, tento rok sa zapíše do dejín ako najhorší pre novoobjavený objem od roku 1946.

Sektor ťažby ropy čelí už niekoľko rokov výraznému podinvestovaniu. Okrem toho, že nízke ceny komodity v minulých rokoch nemotivovali firmy k väčším kapitálovým výdavkom do upstreamu, je to aj pre zelenú politiku západných vlád, ktoré sa obracajú chrbtom k fosílnym palivám. Pri očakávaní dynamického rastu dopytu po rope a plyne v najbližšom období bude vytvárať tlak na to, aby ceny ropy a plynu ostali naďalej na vysokých úrovniach.

Graf: Vývoj novoobjaveného objemu plynu a ropy v ostatných rokoch

/data/MediaLibrary/articles/20583/graf1-vyvoj-novoobjaveneho-objemu-plynu-a-ropy.png