Najviac sa darilo spoločnostiam zo sektora zdravotných služieb, technologického sektora, ale aj spoločnostiam venujúcim sa základným spotrebiteľským tovarom a finančnému sektoru. Podľa očakávaní by zisk spoločností mohol v prvom kvartáli medziročne vzrásť až o takmer 25 percent, karty však ešte môže zamiešať zvyšná necelá polovica spoločností. Nie je však jasné, čo presne stojí za pomerne výrazným prekonaním očakávaní, ktoré boli relatívne vysoko položené. Svoju úlohu pravdepodobne zohrala aj daňová reforma v USA, ktorá znížila korporátnu daň z 35 na 21 percent s platnosťou od 1. januára.

Prekonanie konsenzu na úrovni ziskovosti aj tržieb však samotným indexom veľmi nepohlo. Od polovice apríla, keď sa rozbehla výsledková sezóna spoločností indexu S & P 500, zmenil samotný index svoju hodnotu len o niekoľko desatín percenta.

Graf č. 1: Podiel pozitívnych prekvapení očakávaní konsenzu výšky tržieb spoločností zahrnutých v širokom americkom indexe S & P 500

/data/MediaLibrary/articles/13355/graf1-firmy.pngzdroj: Bloomberg

Tabuľka č. 1: Porovnanie dosiahnutého a očakávaného zisku za jednotlivé sektory indexu S & P 500.

Sektory

Očakávaný zisk

Počet reportovaných

Celkový počet v sektore

Podiel na trhovej kapitalizácii

Nad

Zhoda

Pod

Neesenciálne tovary

68 %

8 %

24 %

38

78

12,9 %

Esenciálne tovary

87 %

X

13 %

15

34

7,3 %

Energie

69 %

13 %

19 %

16

31

6,2 %

Financie

83 %

9 %

8 %

53

69

14,7 %

Zdravotná starostlivosť

97 %

X

3 %

29

61

13,9 %

Priemysel

82 %

6 %

12 %

50

70

9,9 %

Materiály

71 %

7 %

21 %

14

25

2,9 %

Reality

56 %

13 %

31 %

16

33

2,7 %

Technológie

94 %

6 %

X

31

68

24,7 %

Telekomunikácie

50 %

X

50 %

2

3

1,9 %

Verejné služby

50 %

10 %

40 %

10

28

2,9 %

S & P 500

79,2 %

6,9 %

13,9 %

274

500

 

Zdroj: Thomson Reuters I/B/E/S