Vyplýva to z reportu spoločnosti Capgemini World Wealth Report 2018. V posledných rokoch bol priemerný medziročný rast bohatstva milionárov v tomto regióne 12,45 percenta. Z pohľadu krajín v Ázii k absolútnej hodnote najviac prispieva Čína a Japonsko, zatiaľ čo tempo rastu dosiahla najvyššie India. Severná Amerika zaostáva s priemerným ročným rastom 9,77 percenta a Európa s 7,88 percenta. Rastúce množstvo milionárov v Ázii navyše láka aj spoločnosti venujúce sa privátnemu bankovníctvu, aby rozširovali svoje operácie v tomto regióne.

Do reportu sa kvalifikujú „high net worth individuals“, osoby definované s vlastníctvom aspoň jedného milióna investičných aktív. Podľa Capgemini by bohatstvo takýchto osôb mohlo vzrásť na 100 biliónov amerických dolárov do roku 2025.

Graf č. 1.: Bohatstvo ázijských milionárov v minulom roku dosiahlo takmer 21,6 biliónov amerických dolárov po akcelerácii rastu v minulom roku na 14,76 percent. Severná Amerika zaznamenala v poslednom roku rast o 10,26 percenta a Európa o 7,84 percenta.

/data/MediaLibrary/articles/13635/graf-bohatstvo.pngZdroj: Spracované J&T Bankou na základe údajov Capgemini World Wealth Report 2018