MMF s pomocou Google Maps zmeral kvalitu ciest v 162 krajinách sveta. Cieľom bolo odmerať priemerné trvanie jazdy medzi veľkými mestami v krajine, ktoré sú od seba vzdialené minimálne 80 kilometrov.

Ako ukazuje dnešný graf, najrýchlejšie cesty sveta sa nachádzajú v bohatších ekonomikách Severnej a Južnej Ameriky, Európy, Austrálie, Arabského polostrova či južnej Afriky. Naopak, najpomalšie cesty sú v najchudobnejších krajinách Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky, čo do značnej miery brzdí ich hospodársky rozvoj.

Graf 1 Priemerná rýchlosť na cestách v jednotlivých krajinách sveta ( v km/h)

/data/MediaLibrary/articles/21691/graf-1-priemerna-rychlost-na-cestach-v-jednotlivych-krajinach-sveta-v-km-h-.png

Zdroj: MMF