Toto tvrdenie podporuje aj analýza britskej správcovskej spoločnosti Schroders, ktorá v priebehu posledných 31 rokov sledovala výkony štyroch hlavných akciových indexov FTSE 100, MSCI World, S&P 500 a EUROSTOXX 50.

Graf 1 Frekvencia rastu akciových trhov každý mesiac v roku počas obdobia 1990 – 2021

/data/MediaLibrary/articles/21429/graf-1-frekvencia-rastu-akciovych-trhov-kazdy-mesiac-v-roku-pocas-obdobia-1990-2021.jpg

Zdroj: Schroders

Z hľadiska frekvencie rastu je december historicky najlepší mesiac na investovanie. Tento fakt je v súlade s fenoménom známym ako „Santa Claus Rally“, ktorý označuje všeobecný akciový rast počas Vianoc. Teória hovorí, že sviatočná nálada má psychologický vplyv a núti investorov, tak ako aj spotrebiteľov v obchode, ktorí kupujú darčeky pod stromček, skôr nakupovať ako predávať. Navyše veľkí inštitucionálni investori majú voľno, čo umožňuje býčím retailovým investorom mať väčšiu kontrolu nad smerovaním trhu. Druhým najlepším mesiacom na investovanie je apríl, ktorý ťaží z toho, že investorom práve v tomto mesiaci vracajú dane, ktoré potom použijú na nákup akcií. 

Na druhej strane spektra sú letné mesiace jún, august a september. Trh býva v dovolenkovom mode a znížená likvidita vedie k zvýšenej rizikovej averzii. Z tohto dôvodu získava pevnú pôdu pod nohami zaužívaná fráza „Sell in May and go away“.

Aj keď teda trh vstupuje do tzv. uhorkovej sezóny, treba brať na zreteľ, že tieto údaje sú založené len na historických výsledkoch a nemali by hrať dôležitú rolu pri prijímaní výhľadových rozhodnutí na trhu. Anomálie, ako je pandémia covidu-19, vojna na Ukrajine, rekordná inflácia a sprísňovanie menovej politiky centrálnych bánk vo svete, môžu spôsobiť značné odchýlky výkonnosti trhu od historických priemerov.