Spoločnosti z indexu S & P 500 však zatiaľ k takýmto krokom nepristúpili. V relácii k peňažným tokom spoločnosti míňali na kapitálové investície a na odmeny investorov vo forme dividend a spätných odkúpení rovnakých podielov. Daňovej reforme sa tak zatiaľ nepodarilo zmeniť nastavenie korporácií.

Veľké investičné plány na výstavbu nových tovární, kancelárií, ale aj na nákup vybavenia si však často vyžadujú dlhodobé plánovanie. V tomto roku sú očakávania od spoločností v indexe S & P 500 na takéto investície vo výške až 641 miliárd amerických dolárov, čo značí medziročný rast o 18 percent.

Spätné odkúpenia akcií spoločností v indexe S & P 500 vzrástli podľa Standard and Poor’s o 34 percent na 178 miliárd dolárov. V percentuálnom vyjadrení však ide o 0,76 percenta, čo sa výrazne nelíši od päťročného priemeru vo výške 0,72 percenta. Ani nárast dividend o osem percent nevyčnieva oproti poslednému roku, keď spoločnosti vyplácali akcionárom približne 46 percent voľných peňažných tokov.

Graf č. 1: Spätné odkúpenia akcií sú na maximách v absolútnom vyjadrení, v relácii k trhovej kapitalizácii však zodpovedajú päťročnému priemeru.

/data/MediaLibrary/articles/13527/graf-reforma.pngzdroj: Bloomberg

Hotovosť držaná spoločnosťami z S & P 500 tiež síce vzrástla v tomto roku na rekordných 1,78 bilióna amerických dolárov, ale percentuálne vzrástla o 4,6 percenta, čo je dokonca tesne pod medzikvartálnym priemerným rastom v minulom roku. Ani rast miezd nezaznamenáva výraznejší rast. Niektoré spoločnosti ešte začiatkom roka ohlásili jednorazové bonusy, ktoré síce posunuli celkovú kompenzáciu o 2,7 percenta v prvom kvartáli, čo je najvyšší rast od roku 2008, no samotné mzdy zotrvávajú rásť miernejšie. V prvom štvrťroku však mzdy ledva rástli priemerným tempom od zotavenia ekonomiky vo výške 2,2 percenta. Inými slovami koláč sa zväčšuje, ale jeho rozdelenie zatiaľ zostáva rovnaké. Opatrnosť spoločností navyše môže indikovať aj neistotu a nejednoznačnosť implementácie daňovej reformy, a to najmä pri repatriácii zaoceánskeho zisku.