Dôvodom je produkcia v USA rastúca na historické maximá, ktorá je však čiastočne „uväznená“ vo vnútrozemí kontinentu. Obchodníci sa totiž čiastočne obávajú že práve rastúca produkcia môže vytvárať problémy pri limitovanej kapacite rafinérií či ropovodov. Obmedzenie produkcie členmi OPEC a partnerskými krajinami na čele s Ruskom zasa práve kvôli nižšej obchodovateľnosti americkej ropy nahrávalo najmä Brentu. 

Graf č. 1: Vývoj cien ropných benchmarkov WTI a Brent dosahuje v súčasnosti najnižšiu koreláciu od roku 2015. Korelácia medzi oboma benchmarkmi dosahovala väčšinu minulého roka hodnotu okolo 0,95, čo je veľmi blízko k absolútnej korelácii. Dnes dosahuje korelácia hodnotu približne 0,86.

/data/MediaLibrary/articles/13984/grafik2.png

/data/MediaLibrary/articles/13984/grafik1.pngzdroj: Bloomberg