Celoročný priemer inflácie vo svete v tomto roku dosiahne vyše osempercentné tempo, pričom nad touto úrovňou skončí rast spotrebiteľských cien v Spojených štátoch aj v eurozóne, čo je vysoko nad dvojpercentnými cieľmi centrálnych bánk. V rozhodujúcej miere k tomu prispel komoditný ponukový šok, ktorý sa týkal nielen energií, ale aj agrokomodít, čo sa následne pretavilo aj do cien potravín. Významnú rolu hrali aj narušené dodávateľské reťazce pre dozvuky kovidu v niektorých regiónoch na čele s Čínou a prekvapivo rýchle oživenie svetovej ekonomiky z pandémie s odrazom agregátneho dopytu (špeciálne v USA aj vďaka helikoptérovým peniazom vlády pre domácnosti), kde ponuková strana nestihla reagovať, ako aj pre vojnu na Ukrajine.

V ostatných mesiacoch však už vidíme, špeciálne v Spojených štátoch, že inflačný vrchol už bol dosiahnutý a rast spotrebiteľských cien smeruje pozvoľne nadol. Eurozóna by mohla nasledovať kdesi okolo prvého kvartála 2023. Vo všeobecnosti konsenzy trhu predikujú inflačný ústup v budúcom roku.

Graf 1: Globálne inflačné tlaky od leta vrcholia

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-1-globalne-inflacne-tlaky-od-leta-vrcholia.png

Graf 2: Očakáva sa zvoľnenie inflácie vo vyspelých aj rozvíjajúcich sa ekonomikách

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-2-ocakava-sa-zvolnenie-inflacie-vo-vyspelych-aj-rozvijajucich-sa-ekonomikach.png

Vskutku faktory, ktoré akcelerovali infláciu za ostatných rádovo 18 mesiacov, vyprchávajú. Ceny energií a ďalších komodít zastavili svoj rast a mnohé z nich už klesajú (v prípade Európy zohráva dôležitý vplyv fakt, že nedostatok plynu cez zimnú vykurovaciu sezónu by nemal hroziť, čo znižuje aj vysoké ceny elektriny). Bázický efekt zvýšených úrovní roka 2022 následne matematicky bude pôsobiť disinflačne.

Graf 3: Ceny palív a potravín by mali zastaviť svoj rast

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-3-ceny-paliv-a-potravin-by-mali-zastavit-svoj-rast.png

Graf 4: Agregátne ceny komodít ustupujú zo svojich viacročných maxím

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-4-agregatne-ceny-komodit-ustupuju-zo-svojich-viacrocnych-maxim.jpg

Zdroj: Bloomberg

Graf 5: Pokles cien sa týka aj poľnohospodárskych plodín

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-5-pokles-cien-sa-tyka-aj-polnohospodarskych-plodin.jpg

Zdroj: Bloomberg

Spomalenie ekonomického rastu pri deštrukcii agregátneho dopytu s prispením zvyšovania úrokových sadzieb centrálnych bánk sa takisto pozitívne podpisuje pod zvoľňovanie inflačných tlakov. Okrem toho vidieť výrazné zlepšovanie narušených dodávateľských reťazcov (čo sa pretavuje do pádu cien kontajnerovej dopravy), ako aj znižovanie nerovnováh na prehriatych pracovných trhoch.

Graf 6: Dodávateľské reťazce sa zlepšujú

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-6-dodavatelske-retazce-sa-zlepsuju.jpg

Zdroj: NY Fed, BLoomberg

Graf 7: Ceny kontajnerovej dopravy sa normalizujú, k čomu prispieva aj deštrukcia dopytu

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-7-ceny-kontajnerovej-dopravy-sa-normalizuju-k-comu-prispieva-aj-destrukcia-dopytu.jpg

Nižšie inflačné tlaky, hoci stále nad cieľmi centrálnymi bánk, by mali vytvoriť priestor na to, aby sa agresívne uťahovanie menovopolitických oprát v prvej polovici roka zmiernilo a následne až úplne zastavilo. Aj centrálni bankári si uvedomujú, že plný efekt sprísňovania menovej politiky sa dostaví s istým časovým odstupom a nemuseli by zbytočne riskovať „overtightening“, keď inflačný azimut bude mať správne smerovanie.

Graf 8: Centrálne banky by v prvej polovici budúceho roka mali zastaviť zvyšovanie úrokových sadzieb

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-8-centralne-banky-by-v-prvej-polovici-buduceho-roka-mali-zastavit-zvysovanie-urokovych-sadzieb.jpg

Pivot menovej politiky centrálnych bánk na čele s Fedom by, najmä ak ekonomický rast neskolabuje (kde je aktuálne konsenzus trhu celkom optimistický), mohol vytvoriť priestor na odraz cien rizikových aktív na čele s firemnými dlhopismi a akciami na rozvíjajúcich sa trhoch (voči ktorým sú investori výrazne podvážení), ktoré sú lacné a kde by mohol prestať fúkať silný protivietor posilňujúceho sa dolára.

Graf 9: Emerging akcie majú relatívne najnižšie valuácie

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-9-emerging-akcie-maju-relativne-najnizsie-valuacie.jpg

Graf 10: Mnohé prognózy očakávajú obrat vo vývoji kurzu dolára voči košu hlavných svetových mien v budúcom roku po tom, ako Fed zastaví zvyšovanie úrokových sadzieb

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-10-mnohe-prognozy-ocakavaju-obrat-vo-vyvoju-kurzu-dolara-voci-kosu-hlavnych-svetovych-mien-v-buducom-roku-po-tom-ako-fed-zastavi-zvysovanie-urokovych-sadzieb.jpg

Graf 11: Aktuálne konsenzus trhu nečaká haváriu svetovej ekonomiky v budúcom roku, len plytkú recesiu v eurozóne či Spojenom kráľovstve

/data/MediaLibrary/articles/45681/graf-11-aktualne-konsenzus-trhu-necaka-havariu-svetovej-ekonomiky-v-buducom-roku-len-plytku-recesiu-v-eurozone-ci-spojenom-kralovstve..jpg