Podľa najnovšieho prieskumu IHS Markit medzi investičnými manažérmi sú hlavným protivetrom pre americké akcie už dlhodobo vysoké valuácie, ktoré aj keď poklesli v ostatnom čase, stále sú podľa najrôznejších kritérií na mimoriadne vysokých úrovniach v blízkosti historických rekordov. V januári sa k nim pridala monetárna politika a jej nový pivot zameraný na tlmenie vysokých inflačných tlakov najvyšších za 40 rokov v Spojených štátoch, čo znamená ukončovanie kvantitatívneho uvoľňovania a zvyšovanie úrokových sadzieb. To dostáva najmä v ostatných dňoch Wall Street na čele s technologickým sektorom pod predajný tlak. Tretím najväčším negatívnym kontribútorom pre akcie je podľa prieskumu politické prostredie, pričom do popredia sa dostáva geopolitika a nervozita medzi Západom a Ruskom ohľadne Ukrajiny, ale aj rôzne americké vnútropolitické problémy a komplikovanosť prijímania najrôznejšej legislatívy. Aj fiškálna politika prestáva byť mimoriadne uvoľnená a nebude takým dopingom pre ekonomiku akciových trhov ako v minulom roku.

Naopak, najväčším vetrom do plachiet rastu akciových trhov by mali byť akciové mikrofaktory v podobe shareholder returnu a firemných fundamentov. Investori veria, že firmy dokážu doručiť akcionárom solídnu protihodnotu cez dividendy, spätné odkupy akcií a rast ziskov a tržieb, ako aj udržania vysokých marží pri schopnosti posunúť zvýšené vstupné náklady na spotrebiteľov. Pozitívnymi faktormi pre americké akcie ostáva makroprostredie ako americké, tak globálne, keď svetová ekonomika stojí na čoraz pevnejších základoch. Vplyv koronavírusu na ňu slabne jednak pre vysokú mieru zaočkovanosti populácie v systémovo dôležitých krajinách, a jednak preto, že jeho najnovší variant omicron nie je agresívny a jeho vysoká prenosnosť znamená, že vytlačí ostatné nebezpečnejšie varianty, mal by poviesť k širokej imunite a v princípe ku koncu pandémie. Navyše vidieť aj prvé signály zlepšovania úzkeho hrdla dodávateľských reťazcov.

Graf 1: Pozitívne a negatívne faktory vplývajúce na americké akcie

/data/MediaLibrary/articles/20732/graf-1-pozitivne-a-negativne-faktory-vplyvajuce-na-americke-akcie.png