Prieskum Bank of America ukázal, že investori boli v septembri rekordne podvážení voči americkým akciám. Podváženosť klesla až na -52 percent, čo je asi o 10 percentuálnych bodov viac ako počas začiatku finančnej krízy v septembri 2008, pri rekordne nízkych očakávaniach ekonomického rastu. Dáta JP Morgan takisto ukazujú, že portfólio manažéri vrátane tých z hedgeových fondov majú rekordne vysokú čistú krátku pozíciu (stávku na pokles) prostredníctvom futures kontraktov. Aj dáta Bloombergu hovoria, že pozicioning je na krízových úrovniach ako počas koronašoku či dlhovej krízy z roku 2011.

Graf 1: Podváženosť voči americkým akciám na rekordných úrovniach

/data/MediaLibrary/articles/45306/graf-1-podvazenost-voci-americkym-akciam-na-rekordnych-urovniach.png

Graf 2: Rekordne vysoká krátka pozícia na americké akcie cez futures

/data/MediaLibrary/articles/45306/graf2-rekordne-vysoky-kratka-pozicia-na-americke-akcie-cez-futures.jpg

Graf 3: Medvedie nastavenie investorov na index S&P 500

/data/MediaLibrary/articles/45306/graf-3-medvedie-nastavenie-investorov-na-index-s-p-500.png

Všetky tieto dáta teda ukazujú veľké medvedie očakávania pri akciových trhoch, čo vzhľadom na to, že úrokové sadzby sa posúvajú na multiročné maximá, dáva zrejmú logiku. Na druhej strane, trhy konštantne očakávajú udalosti, ktoré sa nenaplnia, práve preto, že ich očakávali, hovorí legendárny investor George Soros v duchu svojej teórie reflexivity.

Pri takto zníženej expozícii voči akciám je latka pre ich ďalší významný pád postavená pomerne vysoko (no neznamená to, že nemôžu padnúť). Jednoducho väčšina účastníkov trhu, ktorá už chcela predať a upraviť portfóliá, tak už urobila. Mnohé negatíva tak už mohli byť započítané v cenách. A práve na takýchto úrovniach v minulosti prišlo k obratu vo vývoji trhov.

Vskutku, ak príde k výraznejšiemu ústupu inflačných tlakov v Spojených štátoch pri určitej deštrukcii agregátneho dopytu, ako aj pre bázický efekt a pre zlepšenie dodávateľských reťazcov, Wall Street by sa mohla posunúť vyššie práve v dôsledku obrovskej podváženosti investorov, čo napríklad stále pomerne optimisticky tvrdí JP Morgan, ktorá nečaká globálnu recesiu a očakáva, že aj čínska ekonomika sa čoskoro stabilizuje.