Centrálna banka menovej únie pritom v máji kúpila talianske štátne dlhopisy v hodnote 3,6 miliardy eur, čo je dokonca nad priemerom nákupov talianskych dlhopisov v prvom kvartáli. ECB totiž v apríli zvýšila mesačné nákupy štátnych dlhopisov väčšiny krajín eurozóny. Talianskym populistom sa však nepáčilo, že nákupy dlhopisov ich krajiny percentuálne poklesli medzimesačne o necelé dve percentá.

Európska centrálna banka však odmietla obvinenie, že by táto zmena bola spojená s politickým dianím v Taliansku. Dôvod bol podľa ECB oveľa praktickejší, keďže potrebovala reinvestovať kapitál z maturujúcich nemeckých dlhopisov. Percentuálny pokles podielu pritom zaznamenali aj iné krajiny eurozóny, vo viacerých prípadoch vrátane Talianska však boli v absolútnej hodnote dokonca vyššie ako v marci. Ani to však neprekážalo populistom využiť tento prípad na zviditeľnenie a na ostrú kritiku ECB a jej tlaku na prijímanie „tradičnejšej ekonomickej politiky“.

Graf č. 1: Európska centrálna banka v máji preferovala najmä nemecké dlhopisy. V grafe je znázornený mesačný percentuálny podiel dlhopisov konkrétnej krajiny na celkovom mesačnom nákupe.

/data/MediaLibrary/articles/13560/graf1.pngzdroj: Spracované J&T Bankou na základe údajov ECB

Tabuľka č. 1: Absolútne mesačné nákupy vybraných krajín eurozóny a eurozóny ako celku od začiatku roka 2018. Uvedené hodnoty sú v miliónoch EUR

Krajiny

31. 1. 2018

28. 2. 2018

31. 3. 2018

30. 4. 2018

31. 5. 2018

Nemecko

4 823

5 078

4 765

4 718

6 893

Francúzsko

3 978

4 224

3 990

4 565

4 161

Taliansko

3 421

3 638

3 422

3 971

3 609

Španielsko

2 655

2 824

2 758

3 103

2 829

Slovensko

187

141

137

170

133

Eurozóna

20 905

21 801

20 774

23 631

24 230

Zdroj: Spracované J&T Bankou na základe údajov ECB