Aj keď prvá polovica roka 2022 spôsobila prepad valuácií, zvýšený záujem o ETF naďalej pretrváva a začínajú sa čoraz viac presadzovať aj v európskom regióne. Rast v oblasti ETF je veľmi rýchly, aj tak zatiaľ tvoria len desatinu všetkých európskych fondov. V celosvetovom meradle bolo pod správou v ETF fondoch na konci roka 2021 viac ako 10 biliónov dolárov. Hodnota ETF v regióne EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) je zhruba pätinový. Čisté nové aktíva tvorili v minulom roku 200 miliárd dolárov a počas prvého kvartálu tohto roka ďalších 50 miliárd dolárov.

/data/MediaLibrary/articles/21579/graf1.pngZdroj: ETFGI

ETF s európskym domicilom tvoria hlavne akcie, nasledujú investičné nástroje s fixným výnosom a komodity.

/data/MediaLibrary/articles/21579/graf2.pngZdroj: ETFGI