Dosiahnutie uhlíkovej neutrality bude prínosom pre ľudí aj životné prostredie. Účet za dosiahnutie tohto cieľa však vyžaduje podľa výskumu OSN pre zmenu klímy UNFCCC do polovice storočia investície vo výške 125 biliónov dolárov. Svet sa však k tejto sume približuje len malými krokmi. Minulý rok sa do energetickej transformácie smerom k plneniu klimatických cieľov investovalo 755 miliárd dolárov, čo je o 27 percent viac ako v roku 2020. Top 10 krajín investovalo v tejto oblasti až tri štvrtiny celkového objemu. Lídrom je Čína, ktorá zvýšila investície o 60 percent na 266 miliárd dolárov. Druhé sú Spojené štáty, ktoré vynaložili prostriedky v objeme 114 miliárd dolárov. Do prvej päťky sa dostali európske krajiny Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko. Celkovo európske štáty investovali do energetickej transformácie 213 miliárd dolárov.

Graf 1 Top 10 krajín podľa vynaložených prostriedkov do energetickej transformácie v roku 2021 (v miliardách $)

/data/MediaLibrary/articles/20871/graf-1-top-10-krajin-podla-vynalozenych-prostriedkov-do-energetickej-transformacie-v-roku-2021-v-miliardach-.png

Zdroj: BloombergNEF, Energy Transition Investment Trends 2022

Z vynaložených prostriedkov až 50 percent tvorili investície do obnoviteľných zdrojov energie a tretina do elektrifikácie dopravy. Významný objem prostriedkov smeroval ešte aj do čistejšieho vykurovania a jadra.  

Graf 2 Investície do energetickej transformácie v roku 2021 podľa sektorov (v miliardách $)

/data/MediaLibrary/articles/20871/graf-2-investicie-do-energetickej-transformacie-v-roku-2021-podla-sektorov-v-miliardach-.png

Zdroj: BloombergNEF, Energy Transition Investment Trends 2022