Argumentom v prospech indexu S&P 500 je, že zatiaľ čo Dow Jones je cenovo váženým indexom, S&P 500 je vážený na základe trhovej kapitalizácie. Okrem toho Dow Jones obsahuje len blue chips 30 spoločností, ktoré patria k tomu najlepšiemu, najväčšiemu a najlikvidnejšiemu, čo ponúka americký trh, zatiaľ čo širší index S&P 500 obsahuje až 17-krát viac spoločností, ktoré pokrývajú zhruba 80 percent celkovej trhovej kapitalizácie amerického akciového trhu.  

V konečnom dôsledku je však v podstate jedno, ktorý index si investor vyberie a bude sledovať, keďže medzi oboma benchmarkmi je vysoká pozitívna korelácia a vyvíjajú sa zhruba rovnako. Za ostatný rok je korelačný koeficient blízko 1 a rovnaká situácia je aj v dlhodobom horizonte. Korelačný koeficient týždenných výkonností indexov dosahuje od roku 1928 0,965 a za posledných 10 rokov 0,966.

Graf 1 Vysoká korelácia medzi indexmi Dow Jones a S&P 500

 

/data/MediaLibrary/articles/45723/graf-1-vysoka-korelacia-medzi-indexmi-dow-jones-a-s-p-500.png

Zdroj: All Star Charts