Podľa Správy o svetovom bohatstve zverejnenej poradenskou spoločnosťou Capgemini, sa počet dolárových milionárov vlani znížil o 0,3 percenta na 18,023 milióna. Najväčší negatívny vplyv na populáciu dolárových milionárov mal prudký pokles na akciových trhoch v závere minulého roka. Po žiarivom roku 2017 nastal v roku 2018 prepad trhovej kapitalizácie firiem až o takmer 15 percent. Na vine bola vysoká volatilita na kapitálových trhoch, spomaľovanie globálneho rastu, obchodné vojny, brexit a čoraz viac reštriktívna menová politika niektorých štátov na čele s USA. V regióne Ázie bol pokles akciových trhov až 24 percent a ten istý región zaznamenal aj najväčší prepad milionárov o 1,7 percenta. Pokles zaznamenali aj v Afrike o 0,7 percenta a v Európe o 0,5 percenta. Naopak, najväčší nárast počtu milionárov zaznamenali prekvapivo na Strednom východe o 5,8 percenta, k čomu prispela stabilizácia cien ropy. Dolárových milionárov pribudlo aj v Latinskej a v Severnej Amerike, kde ich počet vzrástol o 1,9, respektíve o 0,4 percenta. Na štyroch najúspešnejších trhoch – USA, Japonsko, Nemecko a Čína – tvorili domáci rezidenti viac ako 61 percent populácie dolárových milionárov vo svete.

Po dlhých siedmich rokoch rastu majetku dolárových milionárov klesla vlani jeho hodnota o 0,3 percenta, t. j. o 2 bilióny dolárov na 68,1 bilióna. Najväčšie znehodnotenie zaznamenali milionári v Ázii, kde stratili až päť percent hodnoty majetku. V Severnej Amerike stratili 1,1 percenta, v Latinskej Amerike 3,6 percenta, v Európe 3,1 percenta a v Afrike znehodnotenie majetku obišlo len milionárov na Strednom východe, kde sa majetok zhodnotil o 4,3 percenta.

Graf 1: Počet dolárových milionárov v roku 2017 a 2018 (v tisícoch)

/data/MediaLibrary/articles/15767/graf1.pngZdroj: World Wealth Report 2019/Capgemini