Výsledky zverejnené v správe Billionaire Census 2019 naznačujú, že primárnym záujmom svetových miliardárov je filantropia; venuje sa jej viac ako polovica z nich. Zapájajú sa do dobročinnosti prostredníctvom svojich nadácií, charitatívnych akcií alebo rôznymi inými metódami. Keď sa už rozhodnú poskytnúť pomoc, robia to z rôznych dôvodov. Dobročinnosť bohatých sa v súčasnosti „nosí“ a sami bohatí cítia potrebu prispieť k zmierneniu sociálnej nerovnosti vo svete či k ochrane životného prostredia. Úplne najobľúbenejšou pomocou je podpora vzdelávania. Až štyri pätiny populácie miliardárov prispievajú na štipendiá, infraštruktúru, podporu výskumnej činnosti a na financovanie stredoškolského aj vysokoškolského vzdelávania. Najväčšia podpora je v USA, tento rastúci trend však možno sledovať tiež v iných častiach sveta. Mnohí bohatí majú tradíciu vracať „požičané“ svojej alma mater. Nedávno takúto štedrú pomoc poskytol miliardár David Harding, prostredníctvom svojej nadácie daroval 100 miliónov libier univerzite v Cambridgei. V Amerike miliardár ukrajinského pôvodu Len Blavatnik, ktorý študoval na Harvarde, venoval univerzite 200 miliónov dolárov. Obľúbenými odvetviami, kam smeruje pomoc, sú aj sociálne služby, umenie a kultúra či lekársky výskum, kam smeruje pomoc až od vyše polovice miliardárov. Tretina miliardárov sa zameriava tiež na ochranu životného prostredia a na rozvoj mladých.

Graf 1: Top filantropické príležitosti miliardárov v roku 2018 (v %):

/data/MediaLibrary/articles/15579/graf111.pngzdroj: Wealth-X/Bilionaire Census 2019