Keď si to však rozmeníme na drobné, zistíme, že v určitom aspekte trhu kraľovali. Ich dividendy, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť celkového výkonu ázijských akcií, tvorili až 45 percent celkových výnosov a boli výrazne vyššie ako dividendové výnosy v ostatných regiónoch sveta.
Toto však nie je prekvapujúce vzhľadom na kroky, ktoré podnikli ázijské korporácie v snahe podporiť svoje finančné zdravie po ázijskej finančnej kríze v roku 1997. Ázijské spoločnosti sa stali priaznivejšími pre investorov s vyššími výplatnými pomermi, rastúcimi dividendami a poskytovaním rôznych špeciálnych dividend. Rastúce príjmy a účinné riadenie viedli aj k efektívnejším výdavkom a vyššiemu toku hotovosti.
Pre investorov snažiacich sa vyrovnať s výkyvmi trhu zameraním na dividendové výnosy je ázijský trh so stabilným hospodárskym prostredím, pevnou finančnou základňou a obozretným riadením naďalej vhodnou investičnou príležitosťou.

Graf 1 Kumulatívne výnosy akcií za posledných 10 rokov (v %)

/data/MediaLibrary/articles/16632/equities.pngZdroj: Legg Mason/Dividend Giant of the Decade