Čína, druhé najväčšie hospodárstvona svete, je v súčasnosti celosvetovým lídrom vo využívaní priemyselných robotov. V roku 2017 dosiahol ich predaj v Číne 87-tisíc exemplárov, čo predstavovalo 30 percent celosvetového trhu. Komplexnejšiu analýzu ich využívania priniesla Americká ekonomická asociácia vďaka údajom o investíciách Číny do používania robotov v rámci prieskumu China Employer-Employee Survey 2019. Najviac využívané roboty sú v krajinách: Čína, Japonsko USA, Južná Kórea a Nemecko. V roku 2017 na týchto trhoch fungovalo až 72 percent zo všetkých operačných jednotiek na svete. Japonsko, priekopník robotickej technológie, je jediné z lídrov na trhu, kde používanie robotov stagnuje a v posledných dvadsiatich rokoch zaznamenalo výraznejší pokles. Naopak, Čína zaznamenala v rovnakom období výrazný rozmach technológie a s 340-tisíc robotickými jednotkami má 19-percentný podiel na trhu. Poprednými používateľmi robotov je rovnako ako aj v iných vyspelých krajinách automobilový a elektrotechnický priemysel nasledovaný spracovateľským, petrochemickým a potravinárskym priemyslom. Rozhodnutia spoločností investovať do robotov sú formované dvomi základnými silami. Prvou je spomaľujúci sa rast populácie v produktívnom veku a rastúce mzdy. Druhou, viac špecifickou pre Čínu, je vládna politika poháňaná nevyhnutnosťou viesť novú vlnu priemyselnej revolúcie.  

Graf 1: Používanie priemyselných robotov vo vybraných krajinách do roku 2017 (v tis. ks)

/data/MediaLibrary/articles/15613/graf1.pngZdroj: The Rise of Robots in China/ Journal of Economic Perspectives