Všade na svete však podľa Boston Consulting Group Wealth Reportu 2018 platí, že čím je človek bohatší, tým menej hotovosti drží a viac investuje. Má teda väčší sklon k podstupovaniu rizika. Okrem iného aj preto, že má väčší finančný rozhľad a poradcov, ktorí mu vedia navrhnúť optimálnu skladbu portfólia.

Graf 1:  Zloženie finančného majetku ľudí v jednotlivých regiónoch podľa úrovne bohatstva

/data/MediaLibrary/articles/14381/greff.pngZdroj: Boston Consulting Group Global Wealth Report 2018