Ceny ropy, plynu či elektriny rástli v ostatnom čase prakticky po celom svete, ktorý sa prudko oživoval z koronakrízy a ponuková strana nestíhala za dopytom, okrem iného aj pre obrovskú podinvestovanosť. K vyšším cenám energií pritom prispela aj vojna na Ukrajine. To sa pretavovalo najmä do rastu cien komodít v Európe, kde hrozilo a napokon v prípade plynu aj nastalo priškrtenie jeho dodávok z Ruska ako akt ekonomickej vojny a odplata za uvalenie protiruských sankcií Západom, hoci ruský Gazprom to odôvodňuje rôznymi technickými problémami a dosahom sankcií. Ešte predtým sa Západ sám rozhodol, že nebude nakupovať ruské uhlie a postupne zastaví aj nákup ruskej ropy, ktorú obchodníci odmietali aj v rámci „samosankcií“ z etických dôvodov.

Ceny európskeho plynového benchmarku TTF vyleteli nad 200 eur za megawatthodinu, čo je rádovo 10-násobne vyššia cena ako za „normálnych“ čias pred pár rokmi. Rástli aj ceny amerického plynu, no za rovnaké obdobie rádovo len na dvojnásobok. Jednoducho Spojené štáty sú viac-menej v plyne, po prudkom zvýšení ťažby vďaka technologickému pokroku za ostatnú dekádu a na rozdiel od Európy aj vďaka nepuritánskemu prístupu k ochrane životného prostredia v súvislosti s ťažbou, sebestačné a len malé percento plynu dovážajú z Kanady. Výsledkom je, že po prepočte na rovnaké merné jednotky a rovnakú menu sú ceny plynu v Európe asi osemnásobne drahšie ako v Spojených štátoch, keď existujú obavy, že plynu bude na starom kontinente počas zimy nedostatok a bude nutné robiť racionalizačné opatrenia s negatívnymi dosahmi na ekonomický rast.Je totiž zrejmé, že z krátkodobého hľadiska nemožno ruský plyn v plnej miere, takpovediac jedna k jednej nahradiť neruským či už z Nórska, LNG dovozmi, alebo reštartom uhoľných elektrární v Nemecku pri vypínaní jadrových. A ani rôznymi zelenými zdrojmi závislými od priaznivého počasia.

Graf 1: Ceny európskeho plynu po prepočte z eur za megawatthodiny do dolárov za milión britských termálnych jednotiek sú rádovo osemnásobne vyššie ako americký plynový benchmark

/data/MediaLibrary/articles/21723/graf-1-ceny-europskeho-plynu.png

Zdroj: Bloomberg, J&T BANKA

Okrem toho vysoké ceny plynu v Európe spolu s drahými cenami emisných povoleniek tlačia na rekordné úrovne aj ceny elektriny, kde sa 1-ročný forward v Nemecku posunul nad 400 eur za megawatthodinu, čo je 10-násobok priemeru ceny za ostatnú dekádu, a vo Francúzsku dokonca nad 500 eur za megawatthodinu. V USA je pritom elektrina podstatne lacnejšia, okrem iného aj pre nižší podiel obnoviteľných zdrojov na jej výrobe, ktorých dotácie v EÚ musia nakoniec zaplatiť koneční spotrebitelia.

V Spojených štátoch sú pritom aj výrazne lacnejšie palivá. Za benzín platia americkí motoristi rádovo o vyše 40 percent menej ako v EÚ, respektíve ceny v EÚ sú o vyše 70 percent vyššie ako americké. Podstatným dôvodom je značne nižšie daňové zaťaženie v USA a prispievajú k tomu aj nižšie ceny ropy WTI v porovnaní so severomorským Brentom.

Graf 2: Aj ceny benzínu po prepočte z galónov za dolár na litre za euro sú v Spojených štátoch výrazne lacnejšie ako v eurozóne 

/data/MediaLibrary/articles/21723/graf-2-aj-ceny-benzinu-po-prepocte-z-galonov-za-dolar-na-litre-za-euro-su-v-spojenych-statoch-vyrazne-lacnejsie-ako-v-eurozone.png

Zdroj: J&T BANKA

Európska ekonomika bude celkovo čeliť extrémnym energetickým protivetrom v porovnaní so Spojenými štátmi, jednak pre vyššie ceny energií, ale aj pre väčší podiel energeticky náročného priemyslu, špeciálne nemeckého, ktorého konkurencieschopnosť bola postavená na lacných energiách z Ruska. Myslíme si, že v druhej polovici roka sa len veľmi ťažko dokáže vyhnúť recesii. Navyše, vysoké ceny energií sa stávajú novým normálom, čo bude znamenať štrukturálny problém pre nemeckú ekonomiku a tým pádom pre celú eurozónu.