Podľa analýzy spoločnosti Bloomberg amerického akciového indexu S&P 500 a jeho mediánového cenového vývoja nasledujúceho jednodenného poklesu o viac ako štyri percentá od roku 1928, vynímajúc roky recesie, by mala nastať konsolidácia počas nasledujúcich týždňov. V priemere vzrástol index S&P 500 po takomto poklese o 14 percent počas nasledujúcich dvanástich mesiacov.

Graf č. 1.: Široký akciový index S&P 500 zvykne po korekcii mimo recesie v prvom týždni rásť, poklesnúť a následne pokračovať v rastovom trende.

/data/MediaLibrary/articles/12923/graftyzdna.pngzdroj: Bloomberg