Nabídka odkupu akcií
Fortuna oznámila, že se dohodla s majoritním akcionářem (Fortbet) na nabídce odkupu všech volně obchodovaných akcií za cenu 182,5 Kč. Fortbet údajně poslal managementu již 4. prosince indikativní nabídku za cenu 170 Kč, která byla následně po dohodě managementu, dozorčí rady a Fortbetu zvýšena na zmíněných 182,5 Kč. Management společnosti považuje nabízenou cenu za férovou a doporučuje akcionářům nabídku využít. Období pro akceptaci by mělo být od 23. ledna do 23. února 2018. 
Fortuna dále svolává na 15. února mimořádnou valnou hromadu, na které by se mělo odhlasovat stažení akcií z obchodování na burze.
 
Fundamentální ocenění vidíme o něco výše
Podle našich projekcí a oceňovacího modelu nám vychází současná férová fundamentální hodnota společnosti na úrovni 200 Kč, což je přibližně 10 % nad cenou v rámci nabídky odkupu.
Nicméně naše projekce jsou založeny na relativně málo informacích a velmi krátké historii týkající se nových segmentů společnosti. Z tohoto důvodu je možné, že každé další zveřejněné kvartální výsledky mohou vést k výraznějším korekcím v projekcích zisku i ocenění, a to oběma směry.  
 
Co bude dál a doporučení
Nabízená cena je více jak 20 % nad 6měsíčním průměrem a přibližně 2 % na poslední cenou na burze před zveřejněním nabídky. Přestože je podle našeho názoru fundamentální hodnota společnosti ještě o něco vyšší než nabízená cena, považujeme současnou nabídku za akceptovatelnou a výhodnou pro všechny zainteresované strany.
Záměrem Penty, respektive Fortbetu, bude v co nejkratší době provést vytěsnění minoritních akcionářů a získat 100% kontrolu nad společností. Z tohoto pohledu bude zásadní, jak se k nabídce postaví druhý největší akcionář, kterým jsou fondy ze skupiny Franklin Templeton. Templeton držel k 1.12.2017 akcie představující 10,6% podíl na hlasovacích právech. Pokud by tedy Templeton neakceptoval nabídku a akcie nadále držel, nemůže Fortbet vytěsnění minoritních akcionářů provést. Nicméně předpokládáme, že nějaká komunikace mezi Fortbetem a Templetonem proběhla ještě před zveřejněním nabídky a ten tak nabídku bude akceptovat.
Vzhledem k relativně malému potenciálu našeho ocenění vůči nabízené ceně, riziku výrazného poklesu likvidity po delistingu společnosti a velké pravděpodobnosti vytěsnění minoritních akcionářů za stejnou cenu doporučujeme investorům nabídku odkupu využít.
Variantou pro některé investory s vyšším sklonem k riziku, kterým nevadí nižší likvidita akcií, může být vyčkat na vyjádření Templetonu a reagovat až v závislosti na tomto vyjádření.