Spoločnosť v súčasnosti pôsobí v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku, v blízkej budúcnosti má vstúpiť na nemecký trh a teraz oznámila zámer pokračovať tento rok expanziou do Rumunska, Talianska, Francúzska a Španielska. Cieľom skupiny je stať sa „popredným európskym hráčom“ v segmente rozvozu potravín.

Spoločnosť získala už na jar od skupiny investorov 190 mil. eur. Súčasným navýšením kapitálu bola skupina Rohlík Group nacenená zhruba na 1,2 mld. USD. Po spomínanom jarnom kole financovania sa hodnota spoločnosti odhadovala približne na 700 mil. USD. Rýchly rast hodnoty Rohlík Group sa z pohľadu investície do nej prejaví aj na hodnote podielov, teda napríklad na hodnote podielu v rámci J&T Investments, ktorá do Rohlík Group investuje. Len pripomíname, že v rámci J&T Investments bol k 31. 3. 2021 podiel v e-commerce 6,5 %. Fond J&T Investments síce vykonáva precenenia raz za štvrťrok a vstupuje doň viac faktorov (viac investícií), ale keďže je obchodovaný aj na pražskej burze, možno očakávať, že zvýšenie hodnoty podielu v Rohlík Group sa prejaví aj na ocenení J&T Investments.

Ďalšie kolo financovania teda vnímame pozitívne nielen z pohľadu dlhopisov Rohlik Fin. 5,5/2026, ale aj z pohľadu J&T Investments.