Shrnutí

Společnost Fidurock Nemovitosti, a.s. je investorem do retailových ploch v České republice a na Slovensku. Specializuje se na menší retailové parky s několika nájemci buď v menších městech, anebo mimo centra velkých měst. Portfolio je nyní tvořeno 4 retail parky a další 3 jsou ve fázi developmentu. Společnost vydala 5leté dluhopisy v objemu 300 mil. Kč s úrokovou sazbou 5,6 % p.a., jejichž výnos plánuje použít především na akvizice a další rozvoj portfolia (parametry emise viz Tabulka 1 v příloze). Dluhopisy se obchodují veřejně na pražské burze a jsou doprovázeny dvěma finančními kovenanty (Loan to Value a Debt Service Cover Ratio).

V tomto dokumentu poskytujeme projekci hospodaření společnosti a také výhled na plnění kovenantů k dluhopisům. Kromě základního scénáře ukazujeme také plnění kovenantů v případě zhoršení situace na realitním trhu, kdy by došlo k poklesu nájmů a cen nemovitostí. Společnost by podle nás splnila kovenanty v základním i krizovém scénáři. Celkově se domníváme, že společnost bude schopna s rezervou platit úroky z dluhopisů 5,6/2024 a že hospodaření vytvoří předpoklady pro jejich úspěšné refinancování v době splatnosti.