Erste zveřejní zítra ráno výsledky za 2Q 2021. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 529 mil. EUR, vysoké meziroční změny jsou dány především nízkou srovnávací základnou, když druhý kvartál minulého roku byl výrazně zasažen restrikcemi spojenými s pandemií Covid-19. Úrokové výnosy očekáváme meziročně o 9 % vyšší, nicméně hlavním důvodem je zisk (přibližně 90 mil. EUR) plynoucí ze způsobu účtování výnosů souvisejících s dlouhodobými refinančními operacemi ECB (tzv. program TLTRO). Bez tohoto efektu by úrokové výnosy byly vyšší jen o 1–2 % meziročně i oproti 1Q. Výnosy z poplatků by měly navázat na pozitivní trend ze začátku tohoto roku. Provozní náklady očekáváme meziročně téměř beze změny. Rizikové náklady by pak měly podobně jako v 1Q být na relativně nízké úrovni. Výhled managementu počítá s celoročními rizikovými náklady maximálně 65 b.b., na základě dosavadního vývoje očekáváme, že dojde k úpravě tohoto výhledu a výraznému snížení maximální hranice.

Akcie banky v posledních týdnech kopírují vývoj indexu evropských bank a celkový sentiment na trzích, který bude výrazně ovlivněn dalším vývojem pandemie Covid-19, bude hrát i nadále hlavní roli v dalším směřování.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)

Oček. 2Q21

2Q20

r/r

Konsensus

  Čisté úrokové výnosy

1 276

1 168

9%

1 275

  Poplatky a provize

542

453

20%

543

  Ostatní výnosy

119

189

-37%

118

Provozní výnosy

1 937

1 809

7%

1 931

Provozní náklady

-1 001

-1 004

0%

-1 016

Provozní zisk

936

806

16%

915

  Opravné položky

-45

-614

-93%

-55

Čistý zisk

529

59

805%

529

Zdroj: J&T, Erste