Erste oznámila výsledky za 3Q 2020. Čistý zisk na úrovni 343 mil. EUR (-30 % r/r) překonal očekávání trhu, za čímž stojí lepší provozní výnosy a nižší opravné položky. Úrokové výnosy zůstaly meziročně téměř beze změny, když růst ve většině zemí kompenzoval pokles v ČR, způsobený výrazným snížením úrokových sazeb v první polovině roku. Výnosy z poplatků se výrazně zvýšily oproti 2Q, nicméně v meziročním srovnání se stále projevuje nižší ekonomická aktivita. Prozatím není ve výsledcích patrné žádné zhoršení kvality úvěrů, když podíl nesplácených úvěrů zůstal na stejné úrovni jako ve 2Q (2,4 %). Opravné položky výrazně poklesly vůči 2Q a management potvrdil celoroční výhled rizikových nákladů v rozmezí 65 – 80 b.b.

Za celý rok banka pak dále očekává nižší provozní náklady, stabilní úrokové výnosy, mírný pokles výnosů z poplatků a výnosů z obchodování. Za očekávaným výrazným poklesem čistého zisku pak budou především vyšší rizikové náklady. Management dále potvrdil záměr vyplatit dividendu za roky 2019 i 2020, v závislosti na případných omezeních ze strany regulátora.

Z našeho pohledu jsou zveřejněné informace pozitivní, čistý zisk překonal odhady a provozní úroveň zůstává i přes restrikce a nižší ekonomickou aktivitu relativně odolná. Z pohledu investorů je pak další pozitivní zprávou důraz managementu na zachování výplaty dividendy nejen za tento rok, ale také doplacení dividendy za rok 2019.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)

3Q20

3Q19

r/r

Oček. J&T

Konsensus

  Čisté úrokové výnosy

1 192

1 188

0%

1 182

1 179

  Poplatky a provize

492

504

-2%

481

480

  Ostatní výnosy

130

110

18%

 

115

124

Provozní výnosy

1 814

1 801

1%

1 778

1 777

Provozní náklady

-1 008

-1 015

-1%

-1 008

-1 015

Provozní zisk

806

786

2%

770

760

  Opravné položky

195

0

-

-227

-233

Zisk před zdaněním

568

747

-24%

500

488

Čistý zisk

343

491

-30%

323

316

Zdroj: J&T Banka, Erste