Erste oznámí zítra ráno výsledky za 3Q 2019. Na úrovni čistého zisku očekáváme 5% meziroční nárůst na 477 mil. EUR. Kvartál by měl být bez jakýchkoliv výraznějších jednorázových položek a růst zisku reflektuje pokračující růst výnosů, který je vyšší než růst provozních nákladů, a přetrvávající dobrou kvalitu úvěrového portfolia. Růst úrokových výnosů by měl zpomalit na 3 % r/r, když stagnující či mírně klesající čistá úroková marže částečně kompenzuje růst úvěrů. Naopak růst výnosů z poplatků by měl zrychlit. Provozní náklady zůstávají nadále pod kontrolou. Růst mezd a vyšší odpisy jsou částečně kompenzovány úsporami ostatních administrativních nákladů a pozvolným poklesem počtu zaměstnanců. Kvalita úvěrového portfolia zůstává na dobré úrovni, k čemuž přispívá rostoucí ekonomika v regionu a nízká nezaměstnanost. 

Celkově by měla Erste představit solidní čísla s rychlým růstem provozního zisku (oček. 9 % r/r), který je na úrovni čistého zisku tlumen vyšším rozpouštěním opravných položek v minulém roce. Po vytvoření rezervy na soudní spor v Rumunsku ve 2Q by pozitivní byla také absence jakýchkoliv dalších mimořádných nákladů. Očekáváme, že management zároveň potvrdí celoroční výhled, který počítá s návratností vlastního kapitálu (ROTE) na úrovni minimálně 11 %. Na základě dosavadních výsledků by neměl být problém tento výhled překonat.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)

Oček. J&T 3Q19

3Q18

r/r

  Čisté úrokové výnosy

1 192

1 158

3%

  Poplatky a provize

498

471

6%

  Ostatní výnosy

102

93

10%

Provozní výnosy

1 792

1 722

4%

Provozní náklady

-1 035

-1 026

1%

Provozní zisk

757

696

9%

  Opravné položky

0

29

-100%

  Ostatní náklady a výnosy

-35

-31

13%

Zisk před zdaněním

722

694

4%

Čistý zisk

477

454

5%

Zdroj: J&T Banka, Erste