Erste Group oznámí výsledky hospodaření za 4Q 2019 ve čtvrtek 28. února před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme více jak 50% meziroční pokles, který je způsoben jednorázovým odpisem goodwillu na Slovensku.

Růst úrokových výnosů by měl zpomalit na 1 % r/r. Zvyšování úrokových sazeb, které bylo patrné donedávna v některých zemích (např. ČR, Rumunsko), se zastavilo a stagnující či mírně klesající čistá úroková marže částečně kompenzuje růst úvěrů. Výnosy z poplatků by si naopak měly udržet solidní růst, když hlavními tahouny by měly být především poplatky z platebních transakcí a ze správy aktiv. Za celý rok by pak výnosy z poplatků měly dosáhnout managementem v minulosti zmiňovanou úroveň 2 mld. EUR.  

Provozní náklady by měly vykázat sezónní nárůst oproti předchozím kvartálům, nicméně vzhledem k rostoucím nákladům na IT a růstu mezd je očekávaný 3% meziroční růst solidním výsledkem.

Také rizikové náklady by měly vykázat sezónní nárůst a podobně jako v roce 2018 by i za rok 2019 měl být 4. kvartál jediným, kdy byla tvorba opravných položek vyšší než jejich rozpouštění. Nicméně z pohledu podílu nesplácených úvěrů neočekáváme výraznější změnu oproti předchozím kvartálům (2,7 % ve 3Q19).

V položce ostatní provozní náklady a výnosy banka zaúčtuje odpis celého goodwillu na Slovensku, tedy přibližně 165 mil. EUR. Hlavním důvodem je zvýšení bankovní daně, která se od začátku tohoto roku zdvojnásobila a jejíž platnost se posunula na dobu neurčitou. Původně měly banky daň platit naposledy v tomto roce.

Celkově by výsledky měly potvrdit trendy z minulých kvartálů, konkrétně tedy především postupné zpomalování růstu úrokových výnosů způsobené obnoveným tlakem na úrokové marže, přetrvávající dobrou kvalitu úvěrového portfolia a dobrou kontrolu provozních nákladů. Management by měl také oznámit návrh dividendy ze zisku minulého roku, který očekáváme na úrovni 1,5 EUR na akcii (4,3% hrubý dividendový výnos), v souladu s tím, co v minulosti již několikrát naznačil.

Nepředpokládáme, že by nadcházející výsledky přinesly zásadnější informace, které by změnily pohled investorů na titul.

 

ed-200221-cz.pdf