Erste Group oznámí své výsledky hospodaření za 3Q 2017 v pátek 3. listopadu před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme růst o 5 % r/r na 355 mil. EUR, za čímž stojí výhradně pokles rizikových nákladů.

Úrokové výnosy by měly být v meziročním srovnání nižší o 0,6 %. Pozitivní dopad růstu úvěrů a zvýšení sazeb ze strany české centrální banky je v současné době výrazně tlumen silnou konkurencí na úvěrovém trhu. Podobně jako v předchozích kvartálech by měl pokračovat mírný růst výnosů z poplatků, kde s rostoucí ekonomikou roste také aktivita klientů.

Provozní náklady by měly pokračovat v mírném růstu v souladu s celoročním výhledem managementu, který počítá s meziročním růstem v rozmezí 1 – 2 %.

Rizikové náklady by měly být velmi nízké vzhledem k pozitivnímu vývoji ekonomiky a nízké nezaměstnanosti v regionu. Další pokles oproti předchozím kvartálům je pak dán tím, že zde byla výše opravných položek ovlivněna jedním významným korporátním případem v Chorvatsku, který by již neměl mít žádný dopad do 3Q.

Zveřejněná čísla by tentokrát měla být bez výraznějších mimořádných vlivů. Zlepšující se ziskovost je tažena nízkými rizikovými náklady a poklesem bankovních daní. Na provozní úrovni by měly být dosavadní výsledky za prvních 9 měsíců roku v souladu s celoročním výhledem managementu, který počítá se stagnujícími či mírně klesajícími výnosy a 1-2% růstem provozních nákladů. Na úrovni čistého zisku je pak 17% propad dán jednorázovým výnosem z prodeje podílu ve VISA ve 2Q 2016.

Akcie Erste Group se vezou na pozitivní vlně v celém finančním sektoru v Evropě a od začátku roku již přidaly přibližně 35 %, což je dokonce výrazně více než index evropských bank (+19 %). Neočekáváme, že by výsledky za 3Q měly přinést nějaký výraznější impulz a akcie by měly nadále následovat sentiment v sektoru. 

 

eg-e3q2017-cz.pdf