Erste Group zveřejnila nový střednědobý výhled hospodaření. Banka očekává v příštím roce návratnost vlastního kapitálu (ROTE) nad úrovní 10 %. Výnosy z poplatků by dále měly dosáhnout 2,4 mld. EUR do roku 2024 a poměr nákladů k výnosům by měl ve stejném období klesnout na úroveň 55 %. Výhled ziskovosti na příští rok je podle našeho názoru poměrně konzervativní a banka hranici 10 % výrazně překoná. Naopak výrazný očekávaný růst výnosů z poplatků je pro nás překvapením, a pokud by se naplnil, bylo by to pozitivní oproti současným očekáváním trhu. Erste dále zmínila, že sleduje případnou možnost podání nabídky na koupi polské mBank. Nicméně vzhledem k vývoji v Polsku v posledních letech očekáváme, že mBank nakonec koupí některá velká polská finanční skupina se státní účastí (např. PKO či PZU). Zveřejněné informace by podle našeho názoru neměly mít dopad na obchodování s akciemi Erste.