Erste oznámila výsledky za 2Q 2020. Čistý zisk na úrovni 58 mil. EUR (-84 % r/r) zaostal za očekáváním trhu. To je způsobeno především vyššími opravnými položkami, naopak provozní zisk ve výši 805 mil. EUR překonal odhady. Úrokové výnosy zůstaly meziročně téměř beze změny, naopak výnosy z poplatků výrazně propadly v souvislosti s dopady Covid-19. Vysoká volatilita na trzích a efekt přecenění některých finančních aktiv pak přispěl k růstu výnosů z obchodování. Prozatím není ve výsledcích patrné žádné zhoršení kvality úvěrů, když podíl nesplácených úvěrů zůstal na stejné úrovni jako v 1Q (2,4 %). Nicméně opravné položky výrazně vzrostly v souvislosti se zhoršením makroekonomického vývoje.

V tomto roce management očekává výrazný pokles provozního i čistého zisku. Úrokové výnosy budou negativně zasaženy poklesem úrokových sazeb v řadě zemí a nižším růstem úvěrů, výnosy z poplatků pak výrazným poklesem ekonomické aktivity. Provozní náklady by měly být nižší oproti minulému roku. Rizikové náklady management očekává v rozmezí 65 – 80 b.b. Banka zároveň nadále cíluje úroveň kapitálové přiměřenosti (CET1) na 13,5 %. Management dále uvedl, že je stále připraven vyplatit dividendu za roky 2019 i 2020, jakmile to okolnosti kolem dopadů Covid-19, s přihlédnutím k doporučení regulátora, umožní.

Celkově vnímáme zveřejněné informace neutrálně. Samotná čísla i výhled pro tento rok se výrazně neliší od toho, co management naznačoval doposud. Pozitivní je pak stále vysoká pravděpodobnost vyplacení dividendy za rok 2019. Neočekáváme, že by zveřejněné informace měly být výraznějším impulzem pro vývoj akcií.

Kons., IFRS (mil. EUR)

2Q20

2Q19

r/r

Oček. J&T

Konsensus

  Čisté úrokové výnosy

1 168

1 169

0%

1 171

1 169

  Poplatky a provize

452

493

-8%

458

450

  Ostatní výnosy

189

160

18%

168

171

Provozní výnosy

1 809

1 821

-1%

1 797

1 791

Provozní náklady

-1 004

-1 030

-3%

-1 015

-1 019

Provozní zisk

805

791

2%

782

774

  Opravné položky

-614

7

-

-590

-574

  Ostatní náklady a výnosy

-43

-210

-80%

-68

-61

Čistý zisk

58

355

-84%

75

83

Zdroj: J&T Banka, Erste Group