Skupina EPH vydala tiskové prohlášení k dopadům Covid-19 na její aktivity. Společnost zavedla opatření, která by měla ochránit zdraví zaměstnanců a zároveň zajistit běžný provoz a dodávky energií v regionu. I přes možnost krátkodobých omezení EPH věří, že její pozice zůstává silná vzhledem k tomu, že je provozovatelem klíčové infrastruktury a většina aktivit je zajištěná dlouhodobými kontrakty. Systém řízení rizika protistran a likvidity pak dále posiluje finanční stabilitu skupiny.

Vyjádření potvrzuje náš pohled, že současná opatření mají jen omezený dopad na hospodaření společnosti. Z dlouhodobějšího pohledu může mít určitý negativní dopad pokles cen komodit a s ním spojený pokles cen elektřiny. Také propad ceny zemního plynu může v delším časovém horizontu tlačit na ceny a marže v rámci přepravy. Nicméně v současné chvíli nevidíme z pohledu emitovaných dluhopisů EPH výraznější riziko související s dopady Covid-19.