Společnost rozhodla o využití call opce na splacení dluhopisů

Společnost Emma Gamma Finance v souladu s emisními podmínkami rozhodla o předčasném splacení emise dluhopisů. Dluhopisy jsou denominované v eurech a byly vydané 21.7.2017 pod označením EMG 5,25/2022; ISIN SK4120013012. K splacení dluhopisů dojde k nejbližšímu datu výplaty kuponu, tedy k 23.4.2019, rozhodný den pro určení nároku na předčasné splacení je stanoven na 22.3.2019.

Kromě nominální hodnoty a kuponu za právě probíhající období držitelé dluhopisů obdrží také prémii, kterou stanovují emisní podmínky. Ta se vypočítává jako součin úrokové sazby a podílu počtu celých kalendářních měsíců do splatnosti a čísla 60. V tomto případě činí 3,325 % (5,25%*38/60).

Celkový výnos pro investory, kteří drželi dluhopisy od primárního úpisu je 12,5 %, na roční bázi pak 7,15 % p.a.

Využití možnosti předčasného splacení (call opce) je běžný nástroj emitenta, který mu umožňuje flexibilněji řídit a optimalizovat strukturu financování a je vždy uveden v emisních podmínkách. Důvodem pro předčasné splacení může být především možnost levnějšího zdroje financování jiným způsobem nebo to, že společnost již tyto prostředky nepotřebuje. Konkrétně v tomto případě Emma Gamma důvody pro splacení dluhopisů neuvádí. 

 

emma-gamma-7-3-2019.pdf