Česká zbrojovka Group (CZG) oznámila, že vzhledem k pandemii Covid-19 uspořádá valnou hromadu distančně („per rollam“). Akcionáři společnosti k rozhodnému dni 19. 2. 2021 budou moci hlasovat ode dneška (26. 2.) do 29. 3. 2021. Valná hromada bude mimo jiné hlasovat o navržené akvizici společnosti Colt a o navýšení kapitálu o cca 1,1 mil. akcií na 33,7 mil. akcií. Jak již firma dříve oznámila, nové akcie budou vedle hotovosti jednou z metod platby za společnost Colt. Vzhledem k tomu, že majoritní akcionář Česká zbrojovka Partners SE drží 90,8 0 akcií, očekáváme schválení všech bodů valné hromady.