Developer logistických a průmyslových ploch CTP dnes zveřejnil hosp. výsledky za 1. polovinu roku. Nájemní výnosy vzrostly meziročně o 31,9 % na 211,5 mil. EUR, kde k růstu přispělo dokončení vlastních developerských projektů, začlenění akvizic včetně Deutsche Industrie a také organický růst nájmů z existujících ploch ve výši 4,3 %. V této souvislosti CTP uvedla, že zhruba 38 % nájemních ploch má ve smlouvě doložku, která umožňuje indexování nájmu o inflaci, a tento podíl by měl vzrůst až na polovinu do konce roku. CTP si za 1. polovinu roku připsala výrazný zisk 499 mil. EUR z přecenění portfolia (loni v 1H přecenění nebylo provedeno). Růst nájemních výnosů a přecenění portfolia pak vedly navzdory růstu provozních nákladů ke skoku v čistém zisku ze 188,3 mil. EUR loni v 1H na 490,2 mil. EUR letos (+160 % r/r). Upravený čistý zisk na akcii, který vylučuje efekty přecenění, činil 0,30 EUR, meziročně vyšší o 20 %. CTP rozhodla, že z tohoto pololetního zisku vyplatí dividendu 0,22 EUR na akcii. Dividenda představuje na roční bázi hrubý výnos 3,6 %. Akcionáři si budou moci zvolit mezi hotovostní a akciovou formou dividendy. Tzv. hodnota hmotných aktiv na akcii (NTA) činila ke konci pololetí 13,39 EUR, tj. tržní cena akcie 12,10 EUR představuje 10% diskont vůči této hodnotě.

Management uvedl, že navzdory náročnému makroekonomickému prostředí zůstává situace v logistice příznivá, kdy se řada subjektů snaží snížit riziko dodavatelských řetězců a požaduje tak více plochy. Výhled na upravený zisk 0,60 EUR za celý rok byl potvrzen. Zveřejněné výsledky a potvrzení výhledu považujeme za pozitivní.