Developer v oblasti logistiky CTP NV dnes oznámil hosp. výsledky za loňský rok. Čisté nájemní výnosy vzrostly meziročně o 16,5  % r/r na 326,9 mil. EUR, kde byl růst tvořen z větší části novým developmentem a akvizicemi, ale i růstem nájmů na metr čtvereční o 1,6 % r/r. Společnost reportovala výrazné pozitivní přecenění hodnoty nemovitostí (+623 % r/r na 1,1 mld. EUR), což indikovala již na podzim loňského roku. Upravený zisk na akcii, který toto přecenění vylučuje, vzrostl meziročně o 11 % na 0,49 EUR. Očekávání trhu nebylo k dispozici. Management navrhne vyplatit dividendu za druhou polovinu loňského roku ve výši 0,18 EUR. Dividenda za celý loňský rok bude s již vyplacenou předběžnou dividendou činit 0,35 EUR. Hrubý div. výnos tak nyní činí 2,5 % p.a. CTP nemá žádnou expozici na Ukrajinu a ani nyní nepociťuje žádný dopad na byznys, ale management uvedl, že tyto události mohou poškodit celkový výhled trhů. Firma letos počítá s dalším růstem nájemních ploch a cílí na upr. zisk na akcii 0,6 EUR pro letošní rok. Tzv. NTA (net tangible assets či čistá hmotná aktiva) na akcii činila na konci roku 12,06 EUR, tj. tržní cena nyní představuje prémii zhruba 15 % k této hodnotě.