Shrnutí

Společnost CPI oznámila, že svolává schůze držitelů všech dluhopisů vydaných v ČR a na Slovensku. Na schůzích navrhne takovou změnu emisních podmínek, která by jí umožnila dluhopisy předčasně splatit. Pokud schůze změny schválí, držitel dluhopisu při splacení obdrží jistinu, mimořádný úrok (ten se liší dle konkrétní emise) a alikvótní úrokový výnos. Celková hodnota nominálu svolávaných emisí je 8,5 mld. Kč v ČR a 150 mil. EUR na Slovensku.

Motivací pro předčasné svolání dluhopisů je skutečnost, že mateřská skupina CPI Property Group, která v CPI a.s. vlastní 100 %, získala díky klesajícímu zadlužení a zvýšenému ratingu výrazně levnější eurové financování. Tím tak může nahradit současné dluhopisy CPI v ČR a na Slovensku a snížit si úrokové náklady.

Podle nás je pravděpodobné, že schůze držitelů dluhopisů budou usnášeníschopné a že návrh na změnu emisních podmínek bude schválen. Níže popisujeme detaily návrhu, zmiňujeme alternativy pro držitele dluhopisů a porovnáváme svolávací cenu (jistina plus mimořádný úrok) se současnou kotací dluhopisů na burze.