Výrobce ručních zbraní Colt CZ (dříve CZG) dnes oznámil hosp. výsledky za 9 měsíců 2022. Tržby vzrostly o 34,4 % r/r na 10,22 mld. Kč, kde rychlý meziroční růst vyplývá stále ještě z loňské koupě americké společnosti Colt a dále z realizace dodávek pro armádu ČR a pro další ozbrojené složky. Tržbám pomáhá i rostoucí podíl dlouhých ručních zbraní, které se prodávají za vyšší cenu. Tržby byly nicméně mírně (cca 3 %) pod odhadem trhu 10,532 mld. i naším odhadem 10,506 mld. Kč. Upr. zisk před odpisy EBITDA rostl rychleji, o 45,1 % r/r na 2,34 mld., díky meziročnímu nárůstu marže z 21,2 % na 22,9 %. Nicméně, letošní marže 22,9 % je výše jen díky silné první polovině roku, zatímco ve 3Q marže propadla na 17,2 %. To bylo podle nás způsobeno prudkým růstem cen energií a kovů a rovněž zvýšením platů. Zisk EBITDA byl také pod odhadem trhu 2,452 mld. i naším odhadem 2,441 mld., stejně jako příslušná marže. Stejně jako zisk EBITDA byl i provozní zisk pod odhadem trhu, ale společnost vykázala vysoký kladný výsledek na finanční úrovni, který překonal odhady, čímž se upravený čistý zisk 1,461 mld. (+30,4 % r/r) dostal téměř na úroveň našeho odhadu 1,472 mld. a byl jen mírně pod odhadem trhu 1,534 mld. Upravený zisk na akcii dosáhl 43 Kč, meziročně vyšší o 28 % a přesně v souladu s naším odhadem (43,4 Kč).

Management společnosti potvrdil výhled, podle něhož má společnost letos dosáhnout tržeb 14,0 – 14,6 mld. Kč a upr. zisku EBITDA 3,0 – 3,3 mld. To je v souladu s naším očekáváním a podle nás i očekáváním trhu. V přiložené prezentaci vedení společnosti rovněž udává dlouhodobé cíle pro členy managementu, kde je mimo jiné uveden zisk EBITDA pro r. 2025 ve výši minimálně 200 mil. EUR, tj. 4,86 mld. Kč. Náš odhad pro tento rok je nyní 3,78 mld., proto považujeme tuto ambici společnosti za pozitivní. Doplňujeme nicméně, že růstu lze dosáhnout i akvizičně. Společnost také dále snížila výhled pro amortizaci, což by mělo zvýšit čistý zisk v příštích letech. Zprávu Coltu považujeme celkově za neutrální, jelikož jsou provozní výsledky pod odhadem trhu vyváženy příznivým dlouhodobým výhledem společnosti. Konf. hovor se koná dnes v 10:00.

 

mil. Kč

e9M22

r/r

9M21

e9M22 Trh

e9M22 J&T Banka

Tržby

10219.9

34.4%

7602.0

10532.0

10505.7

Upr. EBITDA

2341.1

45.1%

1,613.3

2452.4

2,440.7

EBITDA marže

22.9%

+1.7 pr.b.

21.2%

23.3%

23.2%

Provozní výsledek

1487.4

64.9%

902.0

1726.3

1,709.6

Finanční výsledek

216.0

22.0%

177.0

-

-8.8

Upr. čistý zisk

1460.6

30.4%

1,119.8

1534.4

1,471.8

Upr. čistý zisk na akcii (Kč)

43.0

28.0%

33.6

-

43.4

Zdroj: CZG, J&T Banka; upravená EBITDA a upravený čistý zisk vylučují vybrané jednorázové náklady