Společnost Colt CZ Group (dříve CZG) zveřejní hosp. výsledky za 9 měsíců roku ve středu 23. 11. před otevřením trhu. Očekáváme, že tržby meziročně vzrostly o 38,2 % na 10,505 mld. Kč. Zhruba polovina tohoto rychlého růstu je dána akvizicí americké společnosti Colt na jaře 2021, druhá polovina růstu pak plyne z plnění dodávek pro Armádu ČR a z rostoucího odbytu do dalších evropských a asijských států. Upr. zisk EBITDA podle nás vzrostl o 51,3 % na 2,44 mld. Kč a EBITDA marži očekáváme na úrovni 23,2 %. Marže je sice meziročně výše, ale klesá z 25,5 % v první polovině letošního roku. Ve 3. kvartále se totiž podle nás naplno začala projevovat inflace v důležitých nákladových položkách jako energiích a kovech. Společnost navíc na jaře zvyšovala mzdy v českém i americkém provozu. I tak je marže 23,2 % nad 21 %, které management indikoval jako minimum pro letošní rok. Na finanční úrovni čekáme překlopení do mírné ztráty, neboť Colt CZ platí meziročně vyšší úrokové náklady a také zaúčtovává tzv. earn-out, tedy potenciální budoucí doplatek v akciích za akvizici Coltu. Společnost reportuje upravený čistý zisk, který tento nepeněžní earn-out vylučuje. Upravený čistý zisk očekáváme ve výši 1,47 mld. Kč či 43,4 Kč/akcie.

Colt CZ bude pořádat konf. hovor v 10:00 v den oznámení výsledků. Za klíčová témata považujeme (1) výhled na letošní rok, (2) vývoj v komerční poptávce v USA i v poptávce ze strany ozbrojených složek v Evropě po vypuknutí konfliktu na Ukrajině a (3) dopad inflace na předpokládané náklady v příštím roce. Současný výhled managementu počítá s tím, že by tržby měly vzrůst z 10,7 mld. Kč loni na letošních 14,0 – 14,6 mld. Kč a upr. zisk EBITDA by pak měl činit 3 – 3,3 mld. Kč po loňských 2,17 mld. Kč. Management již na posledním konf. hovoru snížil výhled na tržby právě kvůli posunům v komerční poptávce v USA, ale ponechal výhled na zisk EBITDA díky solidnímu vývoji marže v první polovině roku. Očekáváme potvrzení současného výhledu managementem. Pokud by výsledky za 9M zhruba odpovídaly našemu odhadu, společnost by podle nás měla za celý rok dosáhnout tržeb 14,2 mld. a upr. zisku EBITDA 3,16 mld. Kč. Pro cenu akcie by mohlo být podporou potvrzení výhledu, ale může na druhou stranu reagovat citlivě na projekci nákladů pro příští rok.

 

mil. Kč

e9M22

r/r

9M21

Tržby

10 505,7

38,2%

7 602,0

Upr. EBITDA

2 440,7

51,3%

1 613,3

EBITDA marže

23,2%

+2,0 pr.b.

21,2%

Provozní výsledek

1 709,6

89,5%

902,0

Finanční výsledek

-8,8

n.a.

177,0

Upr. čistý zisk

1 471,8

n.a.

n.a.

Upr. čistý zisk na akcii (Kč)

43,4

n.a.

n.a.

Zdroj: Colt CZ, J&T Banka